Tjänster

Löpande redovisning

Bättre bokföring ger rättvis bild varje månad

Vår målsättning med Er löpande redovisning är att den varje månad visar ett rättvist och realistiskt resultat.

Vi ser till att dina deklarationer för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt skickas in i rätt tid och med rätt belopp. Efter varje bokföringstillfälle sammanställer vi balans- och resultatrapporter, så att Ni på ett enkelt och smidigt sätt får löpande information om hur det går för Ert företag.

Vi är enkla att arbeta med

Varje månad gör vi en överskådlig analys över rapporterna och ser över rimlighet och eventuella avvikelser jämfört med tidigare perioder.

Vår styrka i uppdragen är att vi är uppmärksamma och lägger upp den löpande redovisningen på ett effektivt sätt, fångar upp tidsspill och förenklar där det går. Allt för att göra redovisningen enkel, effektiv och tidsbesparande.

Olika uppdrag för olika bolag

Ett uppdrag kan se ut på olika sätt, beroende på ert företags behov. Tex så kan det innefatta hela eller delar av:

 • Löpande bokföring
 • Leverantörsreskontra
 • Kundfakturering
 • Avstämning i samband med att moms ska redovisas
 • Redovisning av moms och arbetsgivardeklaration
 • Lönehantering

Bokslut och årsredovisning

Bättre bokföring ger ett väl genomarbetat  bokslut

Vår målsättning med ert bokslut och årsredovisning är att det ska vara väl genomarbetat och väl dokumenterat. Vi uppdaterar oss kontinuerligt på förändringar inom området och för aktiebolag har vi erfarenhet från uppdrag som redovisar enligt regelverken K2 och K3.

Vi hjälper er

För att arbetet med bokslutet ska gå snabbt och smidigt är planering en viktig del. Innan vi påbörjar arbetet med bokslutet, pratas vi vid med er för att göra upp en tidsplan, samt där vi diskuterar lite över året som har gått och era förväntningar och förutsättningar för hur bokslutet kan se ut.

Ex. på vad som kan innefatta bokslutsarbetet:

 • Årsavstämning av moms, avdragen skatt och arbetsgivaravgifter
 • Periodiseringar
 • Analys av intäkter, övriga externa kostnader och årets resultat i bolaget
 • Årsredovisning
 • Inkomstdeklaration
 • Bokslutsgenomgång

Har du revision i bolaget?

Med ett väl genomarbetat och väl dokumenterat bokslut går även revisionen smidigt.

Funderar du på att byta revisor så har vi ett bra kontaktnät med revisorer som vi gärna
rekommenderar.